[X]

Recull de terminología muntanyenca

Para aclarar ciertas controversias sobre algunos términos montañeros pasaremos a ilustrar este aspecto gracias a un pequeño libro que descansa en mi biblioteca. Hoy resaltaremos algunos que hemos podido conocer en esta salida.

Coma: Depressió més o manco pregona i planera en terreny de muntanya.
Comellar: Espai de terra ample i pregon, de sòl inclinat per la depressió del terreny, que està entre terres més elevades.
Pregon: Fondo, profund
Cingle: 1/ Espadat de roca que forma timba, al cim o al pendent d'una muntanya. 2/ Relleix de roca
Espadat: Vertical o extremadament rost. Roca o tros de terreny vertical o molt rost.
Timba: 1/ Precipici. 2/ Roca que forma part del cim d'un precipici. 3/ Roca grossa, no manejable per un home sol.
Tirany: Caminoi
Fita: 1/ Pedra o altra senyal ficat en terra per indicar el límit d'una heretat, d'una contrada, d'una distància a recórrer, etc. 2/ Pedres posades una sobre l'altre (2 o 3) que serveixen per orientar-se per un lloc on no hi ha camí.
Contrada: Extensió de terra determinada en relació amb un lloc o un nucli geogràfic.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...