[X]

Recull 2

Rotlle de sitja: Porció de terreny empedrat en el bosc, de forma circular, damunt la qual es basteix una sitja de carbó.
Sitja: Forn de carbó, munt de trossos de llenya disposats en forma convenient per coure-la i fer-ne carbó.
Ranxo: Lloc on el carboner té la seva barraca i la sitja de carbonar; per extensió, porció de bosc que un carboner compra o té assignat per tallar-hi llenya i fer-hi carbó.
Portell: Obertura estreta deixada en una paret o marge per a permetre el pas a persones o bestiar.
Creuer: Indret en el qual s'encreuen dos camins.
Casa de neu: Nevera. Cavitat destinada amagatzemar-hi la neu o gel natural extret de geleres de muntanya. Els qui es dedicaven a arreplegar neu, s'anomenaven “nevaters”.
Jou: Coll entre muntanyes.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...