[X]

Recull 3

Congost: Vall estreta entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per les aigües d'un riu o de un torrent.
Conradís: Terreny cultivable. Que es pot conrar. (Conradiu, conreu)
Mirador: 1) Element arquitectònic emplaçat de manera que d'allà estant, hom pot mirar al lluny, contemplar una vista interesant.
2) Lloc alterós des d'on es pot mirar i veure una gran extensió de terreny. Miranda, balconada, volada.
Torre: Construcció de fàbrica, cilíndrica o prismàtica, més alta que ampla, aïllada o sobresortint d'una edificació, feta per a protegir una ciutat o un castell, per mirar a gran distància. Talaia, torre de guaita.
Tela metàl.lica: La formada per entrellaçament de peces primes de metall i molt utilitzada al camp i a la muntanya per envoltar o separar propietats, terrenys, etc.
Planiol: Planell, terreny pla de poca extensió.
Penya: Roca grossa de natura pedregosa.
Petja: Trepig. Acció, manera de posar el peu a terra en caminar.
Panorama: Vista d'un horitzó molt dilatat.


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...