[X]

Tasas Comuna de Bunyola

Hace unos meses se comentó en un foro a raíz de un hilo sobre el cierre del camí de Cas Bergantet la posibilidad de que se cobrara por realizar prácticas deportivas en la sierra de Tramuntana por parte del Govern y también en la comuna de Bunyola por parte del ayuntamiento.
De lo primero no sé nada pero de lo segundo sí y así lo expongo:

Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per l'execució del Pla d'Usos de Sa Comuna

Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen a continuació en el quadre de tarifes d’aquesta Ordenança:

1. Per a l'accés a l'entorn de Sa Comuna amb vehicle a motor i dret a aparcament: 6,00€/vehicle.

2. Per acampar a la zona acotada de l'àrea recreativa de Sa Comuna: 3,00€/persona.

3. Per a la utilització del refugi de l'àrea recreativa de Sa Comuna amb dret a llenya i zona de torrada:
6,00€/persona
1,00€/persona per a residents a Bunyola

4. Per la realització d'excursions amb ànim de lucre a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 5,00€/persona participant.

5. Per l'organització de proves esportives a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 1,00€/participant.

6. Per la realització d'excursions a cavall a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola: 20,00€/cavall participant.

7. Per la realització d'activitats didàctiques a l'entorn de Sa Comuna de Bunyola. Tant aquelles que incorporin un acompanyant de l'Ajuntament de Bunyola, com les que no:
5,00€/persona per a grups de més de 5 persones
0,50€/alumne per a grups d'escolars

8. Per l'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització d'escala, en qualsevol de les seves modalitats: 10,00€/ persona.

9. Per l'accés a l'entorn de Sa Comuna per a la realització de vol lliure, ja sigui en parapent o ultralleuger: 10,00€/persona.

10. Per la realització d'itineraris organitzats i acompanyats per un guia de l'Ajuntament de Bunyola:
Itineraris a peu: 10,00€/persona
Itineraris en bicicleta: 10,00€/persona
Itineraris a cavall: 30,00€/persona


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...