[X]

Manifest Planícia

Avui és un dia que se surt de la normalitat. Per fi hem deixat de protestar aïlladament per reunir-mos i dur a terme una acció concreta. Més enllà d'aconseguir el que pretenem, que és l'apertura a bicicletes dels camins nou i antic de Planícia en el tram comprès dins la finca pública de Planícia; més enllà d'això hem aconseguit organitzar-mos, i això és important perquè si es ciclistes de montanya no defensam es nostros interessos ningú ho farà.

Hem de ser conscients que sa situació a sa Serra de Tramuntana no és senzill perquè hi intervenen molts d'actors amb interessos diversos i moltes vegades contraposats. Es paper de s'Administració no és senzill a s'hora de gestionar aquests interessos, per això si no ho exigim no ens tendràn en compte. Ja altres persones en altres moments vàren exposar es seus motius a s'Administració, i varen ser escoltades. Gràcies a elles ara podem transitar per Solleric i per una bona part d'es GR. Esperem que gràcies a n'es que estam aquí ara mateix també poguem en un futur proper transitar lliurement per Planícia.

Avui és un dia que se surt de sa normalitat gràcies a algunes persones que, a títol individual, varen decidir que s'havia de fer alguna cosa per revertir sa situació en aquest cas concret. I això és algo que noltros, es ciclistes de montanya, hem de canviar. No pot ser que cada vegada que sorgeixi un problema s'esperi que algú, a títol individual, tracti de posar-hi sol·lució. Cap organització de cap tipus ens recolça. Existeixen molts de foros i ara una pàgina de Facebook per canalitzar ses nostres protestes, però necessitam organitzar-mos d'alguna manera més sofisticada per no haver de dependre d'iniciatives individuals. Aquest és, a sa nostra manera d'entendre, es nostre gran repte. I no hem de plantejar-ho com un enfrontament amb propietaris i administracions, sinó com un diàleg. Si noltros mateixos no feim constar per es canals legals i protocolaris ses nostres impressions, còm se pot saber sa nostra opinió?.

Avui també és un dia que se surt de sa normalitat perquè ens hem reunit un grup molt nombrós, i tenim es deure i sa responsabilitat de demostrar que no només ens mou l'adrenalina de circular per la montanya, sinó que ho fem perquè som tan enamorats de sa nostra Serra com qualsevol senderista. Alguns creuen que per a noltros sa Serra és un circuit, i noltros deim que s'equivoquen. Per sa majoria de noltros sa Serra és un patrimoni que sabem hem de cuidar i defensar. Es fet que transitem sobre bicicletes no canvia es notro esperit excursionista i no ens converteix en delinqüents mediambientals.

Finalment només donar ses gràcies a tots els assistents i aquelles persones que s'han implicat d'alguna manera. Al contrari del que alguns pensen i diuen per ses xarxes socials i en petit comité, sí que se pot fer molt. I avui és només un exemple. Noltros tenim sa responsabilitat de defensar es nostros interessos i de respectar el que és de tots per a que avui i en el futur ses bicicletes transitin lliurement pels terrenys públics de sa nostra illa.


by Terròs


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...